Tài liệu - Cổng thanh toán VNPAYQR
Tài liệu hướng dẫn

Xây dựng hệ thống thanh toán của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn của Cổng thanh toán VNPAYQR ngay hôm nay. Hãy Khám phá dịch vụ của chúng tôi cho dù bạn chỉ là bắt đầu, hoặc đang tìm kiếm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và duy trì dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng website quản lý giao dịch cho đại lý. Tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý giao dịch cho đại lý. Tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý cho điểm bán. Tải tại đây