Tài liệu - Cổng thanh toán VNPAYQR
Tài liệu hướng dẫn

Xây dựng hệ thống thanh toán của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn của Cổng thanh toán VNPAYQR ngay hôm nay. Hãy Khám phá dịch vụ của chúng tôi cho dù bạn chỉ là bắt đầu, hoặc đang tìm kiếm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và duy trì dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Định nghĩa các loại giao dịch

  • Giao dịch gian lận, giả mạo: Là giao dịch xảy ra khi một cá nhân/ tổ chức không phải là chủ thẻ sử dụng thẻ hoặc thông tin về thẻ để mua hàng hóa và dịch vụ mà không được sự cho phép của chủ thẻ. Việc xác định giao dịch giả mạo dựa trên các thông tin tra soát khiếu nại của chủ thẻ hoặc dựa trên các báo cáo giả mạo hoặc dựa trên kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.
  • Giao dịch đòi bồi hoàn (chargeback): Là giao dịch phát sinh khi chủ thẻ khiếu nại lên Ngân hàng phát hành về các khoản chi tiêu của mình tại Đơn vị chấp nhận thanh toán. Khi có giao dịch đòi bồi bồi hoàn, Ngân hàng/VNPAY sẽ gửi yêu cầu tới Đơn vị chấp nhận thanh toán.
  • Hoàn lại tiền (refund): Trong trường hợp Đơn vị chấp nhận thanh toán không có hàng hóa, dịch vụ để bán cho khách hàng hoặc hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, hủy bỏ hoặc có sự điều chỉnh giá cả hàng hóa/dịch vụ, Đơn vị chấp nhận thanh toán phải thực hiện thay thế hay điều chỉnh cho khách hàng bằng cách chuyển yêu cầu hoàn trả lại tiền cho khách hàng qua hệ thống của VNPAY để thực hiện ghi có tài khoản cho chủ thẻ.
  • Khiếu nại: Là khiếu nại cho một giao dịch từ phía người mua hàng. Khiếu nại thường dẫn đến hậu quả là xuất hiện giao dịch đòi bồi hoàn. Một khiếu nại có thể xuất hiện bởi các lý do như bị lợi dụng thông tin thẻ, giao dịch lỗi…
  • Giao dịch đảo: Ngân hàng sẽ tự động đảo ngược số tiền vào tài khoản của khách hàng khi số tiền giao dịch của khách hàng đã bị trừ nhưng giao dịch không thành công. Giao dịch đảo xảy ra khi: (1) hệ thống bị lỗi, (2) người thanh toán không được ủy quyền để thanh toán, (3) khoản thanh toán cho các hoạt động vi phạm theo các điều khoản trong hợp đồng, (4) giao dịch bị khiếu nại.