Tài liệu - Cổng thanh toán VNPAYQR
Tài liệu hướng dẫn

Xây dựng hệ thống thanh toán của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn của Cổng thanh toán VNPAYQR ngay hôm nay. Hãy Khám phá dịch vụ của chúng tôi cho dù bạn chỉ là bắt đầu, hoặc đang tìm kiếm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và duy trì dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Chính sách

1. Chính sách

1.1 Chính sách tài chính và bán hàng

a. Chính sách bán hàng

 • Đơn vị chấp nhận thanh toán không được tăng giá hoặc yêu cầu khách hàng trả thêm bất cứ loại phụ phí nào khác đối với thanh toán trực tuyến so với các phương thức thanh toán đang áp dụng như tiền mặt hoặc chuyển khoản, không được phép đưa ra điều kiện chấp nhận thanh toán thẻ với số tiền thanh toán tối thiểu hoặc tối đa.
 • Đơn vị chấp nhận thanh toán cam kết công khai chính sách hoàn trả dịch vụ và thanh toán trên trang web của mình; thông báo rộng rãi thông qua toàn bộ các kênh cung ứng dịch vụ cho khách hàng về trách nhiệm của mình đối với các giao dịch thanh toán sản phẩm, dịch vụ; công tác dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại cùng tất cả các điều khoản, điều kiện trong bán hàng.
 • Giá trị thanh toán đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ,…) và thuế theo quy định của pháp luật.
 • Không gửi những yêu cầu thanh toán đã đòi bồi hoàn (charge back).

b. Theo dõi và kiểm soát giao dịch

Khi nhận được thông báo về giao dịch thanh toán thành công, Đơn vị chấp nhận thanh toán có trách nhiệm kiểm tra hệ thống quản lý hoặc đăng nhập vào cơ sở dữ liệu sau đó chuyển hàng hóa hoặc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán, đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho có chữ ký của khách hàng, vận đơn của hãng vận chuyển,….để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

c. Hoàn lại tiền

 • Hoàn lại tiền (refund): Trong trường hợp Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) không có hàng hóa, dịch vụ để bán cho khách hàng hoặc hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, hủy bỏ hoặc có sự điều chỉnh giá cả hàng hóa/dịch vụ, ĐVCNTT phải thực hiện thay thế hay điều chỉnh cho khách hàng bằng các chuyển yêu cầu hoàn trả lại tiền cho khách hàng qua hệ thống của VNPAY để thực hiện ghi có tài khoản cho chủ thẻ. ĐVCNTT có trách nhiệm thực hiện hoàn tiền theo các quy định của cổng thanh toán VNPAY như sau:
 • Số tiền hoàn trả không được vượt qua tổng số tiển giao dịch gốc, thời gian hoàn trả không chậm hơn 03 (ba) tháng kể từ ngày giao dịch bị hủy bỏ.
 • ĐVCNTT có trách nhiệm chịu mức phí hoàn tiền đối với giao dịch thẻ quốc tế. VNPAY không thu phí hoàn đối với các giao dịch thẻ nội địa.
 • Việc hoàn trả phải được: (i) yêu cầu đến địa chỉ hoantra@vnpay.vn bằng địa chỉ email đã được đăng ký với VNPAY; (ii) thực hiện trên hệ thống quản lý giao dịch trực tuyến VNPAY cung cấp.

2. Quy định về đối soát

a. Quy định chung

 • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
 • T: Ngày phát sinh giao dịch
 • Phiên giao dịch: Là khoảng thời gian tính từ 00:00:00 giây đến 23:59: giờ đến 23:59:59. Trường hợp có ngày nghỉ và ngày lễ, phiên giao dịch được xác định từ thời điểm bắt đầu của phiên giao dịch trước ngày nghỉ, ngày lễ đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngay trước ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

b. Quy trình đối soát

 • Bước 1: VNPAY gửi file tổng hợp số liệu giao dịch của ngày T cho merchant qua email/S-FTP server của VNPAY.
 • Bước 2: Merchant lấy file số liệu ngày T trên hệ thống quản lý giao dịch trực tuyến được VNPAY cung cấp để đối chiếu với file số liệu VNPAY gửi. Sau đó gửi lại file kết quả đối soát số liệu cho VNPAY qua email/S-FTP server của VNPAY.
 • Bước 3: Nếu không có sai lệch: VNPAY sẽ thanh toán tổng các giao dịch ngày T sau khi trừ phí VNPAY được hưởng vào tài khoản của merchant theo quy định trong hợp đồng.
 • Bước 4: Nếu có sai lệch: Đơn vị chấp nhận thanh toán gửi tra soát cho VNPAY để cùng nhau phối hợp tìm nguyên nhân và xử lý. VNPAY sẽ thanh toán cho merchant tổng các giao dịch đã cân khớp ngày T sau khi trừ phí VNPAY được hưởng vào tài khoản của merchant theo quy định trong hợp đồng.

3. Chính sách về thanh toán

Với các giao dịch thành công, VNPAY sẽ thanh toán cho Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT)  theo 1 trong các hình thức sau:

a. Theo chu kỳ ngày T+3

T: Ngày phát sinh giao dịch thành công.

Sau khi hai bên thực hiện đối soát giao dịch, VNPAY sẽ chuyển số tiền cần báo có vào tài khoản chỉ định của ĐVCNTT.

b. Theo tổng giá trị giao dịch

Thời gian nhận tiền phụ thuộc vào doanh số ĐVCNTT đạt được. Khi tổng giá trị các giao dịch của ĐVCNTT đạt mức thỏa thuận giữa 2 bên, VNPAY sẽ chuyển số tiền cần báo có vào tài khoản chỉ định của ĐVCNTT.

Với những ĐVCNTT có doanh số >1,5 tỷ/tháng, VNPAY sẽ báo có cho ĐVCNTT vào ngày T+1.

c. Báo có theo hình thức khác

Tùy theo đặc thù của từng ĐVCNTT, VNPAY và ĐVCNTT sẽ thoản thuận để đưa ra chính sách báo có tốt nhất với từng ĐVCNTT.