Tài liệu - Cổng thanh toán VNPAYQR
Tài liệu hướng dẫn

Xây dựng hệ thống thanh toán của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn của Cổng thanh toán VNPAYQR ngay hôm nay. Hãy Khám phá dịch vụ của chúng tôi cho dù bạn chỉ là bắt đầu, hoặc đang tìm kiếm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và duy trì dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Quy trình kết nối

Bước 1: Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) chuẩn bị hồ sơ gửi Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) – Chủ sở hữu của Cổng thanh toán VNPAY. Hồ sơ gồm:

•Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp/Tổ chức (Bản sao)

•Giấy chứng nhận kinh doanh đối với Hộ kinh doanh

•Giấy thành lập Hiệp hội/Quỹ đối với Hiệp hội/Quỹ

Bước 2: VNPAY thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Hồ sơ đạt yêu cầu. Hai bên ký kết hợp đồng

Bước 4: Kết nối kỹ thuật

Bước 5: Thử nghiệm và triển khai