fbpx

Vietin Bank

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG vnpay

Thanh toán trên ứng dụng VIETINBANK IPAY của VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế. Vietin Bank không ngừng chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường.

Tải ngay Mobile Banking

Tin tức khác

Leave a Reply