fbpx

SCB

Hướng dẫn thanh toán bằng vnpay

Trên ứng dụng SCB Mobile Banking

Play Video

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn tập hợp, huy động các nguồn lực, sáng tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự phồn vinh cho các gia đình và doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc chấn hưng và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tải ngay Mobile Banking

Tin tức khác

Leave a Reply