Đã kết nối với hơn 20.000 điểm chấp nhận thanh toán
Tìm kiếm điểm kết nối
Hướng dẫn sử dụng
Bước 1
Đăng nhập ứng dụng ngân hàng di động và chọn tính năng QRPAY
Bước 2
Quét mã tại điểm bán và xác thực thanh toán
Ngân hàng áp dụng