fbpx

Category Archives: Khối KHDN (Digilife)

[HN] Chuyên viên Lập trình BackEnd

DIGILIFE là đơn vị chuyên phát triển đối tác cho các sản phẩm, dịch vụ của các công ty trong hệ sinh thái VNLIFE với tập trung vào mảng dịch vụ thanh toán của VNPAY và các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Tính đến hiện tại, Digilife đã xây

[HN] Thư ký Giám đốc

DIGILIFE là đơn vị chuyên phát triển đối tác cho các sản phẩm, dịch vụ của các công ty trong hệ sinh thái VNLIFE với tập trung vào mảng dịch vụ thanh toán của VNPAY và các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Tính đến hiện tại, Digilife đã xây

[HN] Chuyên viên Quản trị hệ thống 24/7

DIGILIFE là đơn vị chuyên phát triển đối tác cho các sản phẩm, dịch vụ của các công ty trong hệ sinh thái VNLIFE với tập trung vào mảng dịch vụ thanh toán của VNPAY và các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Tính đến hiện tại, Digilife đã xây

[HN] Chuyên viên Vận hành dự án

DIGILIFE là đơn vị chuyên phát triển đối tác cho các sản phẩm, dịch vụ của các công ty trong hệ sinh thái VNLIFE với tập trung vào mảng dịch vụ thanh toán của VNPAY và các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Tính đến hiện tại, Digilife đã xây

[HN] Chuyên viên Vận hành ứng dụng

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[HN] Chuyên viên Quản trị mạng

Công ty TNHH Dịch vụ số Digilife Việt Nam, thành viên của VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đang phát triển dự án mạng viễn thông di động. Chúng tôi sẽ cho ra mắt mạng di dộng mới – một mảnh ghép

[HN] Trưởng nhóm Quản trị hệ thống 24/7

Công ty TNHH Dịch vụ số Digilife Việt Nam, thành viên của VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đang phát triển dự án mạng viễn thông di động. Chúng tôi sẽ cho ra mắt mạng di dộng mới – một mảnh

[HN] Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ

Công ty TNHH Dịch vụ số Digilife Việt Nam, thành viên của VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đang phát triển dự án mạng viễn thông di động.Chúng tôi sẽ cho ra mắt mạng di dộng mới – một mảnh ghép

[HN] Chuyên viên An toàn thông tin

Công ty TNHH Dịch vụ số Digilife Việt Nam, thành viên của VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đang phát triển dự án mạng viễn thông di động. Chúng tôi sẽ cho ra mắt mạng di dộng mới – một mảnh

[HN] Tester – Mạng Viễn thông di động

Công ty TNHH Dịch vụ số Digilife Việt Nam, thành viên của VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đang phát triển dự án mạng viễn thông di động.Chúng tôi sẽ cho ra mắt mạng di dộng mới – một mảnh ghép