fbpx

Category Archives: Tuyển dụng

[VNPAY-QR Miền Bắc] Trưởng nhóm hỗ trợ sản phẩm

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[VNPAY-QR Miền Bắc] Senior Growth Marketer

VNLIFE is the newest and second unicorn of Vietnam although its name is relatively unknown to most consumers.  Aside from its VNPAY-QR network, which is integrated in more than 30 mobile banking apps and available for payment in nearly 100.000 shops across Vietnam, and its diversified portfolio companies in new retails (Phong Vũ, Sói Biển,

[VNPAY-QR] Senior Marketing Executive

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAY-QR Miền Nam] Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều ngườibiết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa hàng

[VNPAY-QR Miền Nam] CTV Hỗ trợ Khách hàng

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công tyFintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của công

[VNPAY-QR Miền Nam] CTV Hỗ trợ Khách hàng VNPAY-QR

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công tyFintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của công

[VNPAY-QR Miền Nam] Chuyên viên Vận hành

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[VNPAY-QR BD9] Business Development Specialist

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[VNPAY-QR Miền Nam] Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh dịch vụ VNPAY-QR

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[VNPAY-QR] Investment Associate

VNLIFE Investment invests across all investment stages in Vietnam and Southeast Asia. We are a team with first-hand experiences of building category leaders from the ground up, including financial technology, digital entertainment, and consumer retail. We invest primarily in: TECHNOLOGY Whether it is to eliminate intermediaries, reduce information asymmetry or increase productivity, we invest in