fbpx

Cập nhật mới nhất về CTKM của SAPO & POS365

VNPAY-QR cập nhật mới nhất về Chương trình Khuyến mãi dành cho quý đối tác sửa dụng dịch vụ SAPO và POS365 như sau:

🔺Dành cho đối tác SAPO

🔹Trong phạm vi tháng ký hợp đồng và 3 tháng sau:

Mã khuyến mãi: SAPO30
Giá trị khuyến mãi:

  • Giảm 5% tối đa 30K áp dụng từ thứ Sáu – Chủ Nhật
  • Giảm 10% tối đa 15K áp dụng từ thứ Hai – thứ Năm

🔹Kể từ tháng thứ 4 sau tháng đầu tiên ký hợp đồng

Mã khuyến mãi: SAPO
Giá trị khuyến mãi:

  • Giảm 5% tối đa 15K áp dụng từ thứ Sáu – Chủ Nhật
  • Giảm 10% tối đa 5K áp dụng từ thứ Hai – thứ Năm

🔺Dành cho đối tác POS365

🔹 Trong phạm vi tháng ký hợp đồng và 3 tháng sau:

Mã khuyến mãi: 365
Giá trị khuyến mãi:
  • Giảm 5% tối đa 30K áp dụng từ thứ Sáu – Chủ Nhật
  • Giảm 10% tối đa 15K áp dụng từ thứ Hai – thứ Năm

🔹 Kể từ tháng thứ 4 sau tháng đầu tiên ký hợp đồng

Mã khuyến mãi: 365QR
Giá trị khuyến mãi:

  • Giảm 5% tối đa 15K áp dụng từ thứ Sáu – Chủ Nhật
  • Giảm 10% tối đa 5K áp dụng từ thứ Hai – thứ Năm

🔺Điều kiện chung:

  • Tần suất: 2 lần/tháng (1 lần cho giai đoạn ngày 1 – ngày 15 và 1 lần cho giai đoạn ngày 16 – ngày cuối tháng)
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 1/7/2022 đến 30/9/2022

Cảm ơn Quý Đối tác đã luôn đồng hành và ủng hộ VNPAY-QR

Tin tức khác