fbpx

Author Archives: vudv@vnpay.vn

[VNNG] Nhân viên kinh doanh

Khu vực làm việc: Hà Nội,  Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thanh Hóa Nhiệm vụ vị trí công việc Tìm kiếm và khai thác các merchant tiềm năng có nhu cầu sử dụng gói giải pháp quản lý bán hàng (sản phẩm: QR Code, POS, Sapo …) Tư vấn, chăm sóc khách hàng về

[VNPAYQR Miền Bắc] Intern Campaign Associate

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Tham gia lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm. Phát triển Social Network và các hoạt động Social Listening. Hỗ trợ phát triển các kênh Marketing mới theo chiến lược sản phẩm. Tham gia

[VNPAYQR Miền Bắc] Java Developer

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc We are looking for an experienced Back-end Developer to join our product team to build an “AMAZING PLATFORM” in OTA field; Follow Agile and DevOps practices like CI/CD to deliver quality code at speed to market; Build software services that can integrate

[VNPAYQR Miền Bắc] Chuyên viên kế toán tổng hợp

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ thanh toán cho nhân viên, cho nhà cung cấp, thanh toán tạm ứng – hoàn ứng Kiểm tra các khoản được nhận từ nhà cung cấp : chiết khấu thưởng Rà soát số liệu nhập, xuất

[VNPAYQR Miền Bắc] Senior Campaign Marketing

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm. Đánh giá và phân phối nguồn lực phù hợp với chiến lược ngành hàng và sản phẩm Xây dựng các framework phát triển sản phẩm, nghiên cứu

[VNPAYQR Miền Bắc] Chuyên viên chuỗi cung ứng

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Lập kế hoạch nhu cầu hàng hóa dựa trên các số liệu tồn kho, số liệu đã bán, xu hướng thị trường,.. Phân tích các chỉ số theo tuần để đưa ra giải pháp tối ưu cho việc nhập hàng, luân chuyển

[VNPAYQR Miền Bắc] Fullstack Developer

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Design, develop & maintain applications and write well structured and formatted code complying with the company’s code standards Rapidly solve problems and fix bugs Contribute to estimation and planning Create automated unit and integration tests Code reviews and refactoring Yêu cầu của

[VNPAYQR Miền Bắc] Intern Community Associate

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng Quản lý Fanpage, kênh cộng đồng mạng Lên nội dung (content) , tương tác với các cộng đồng khác nhau nhằm thu hút và duy trì lượng thành viên trong cộng đồng. Tham gia lập

[VNPAY-QR] Quản lý ngành hàng

Mô tả chi tiết công việc Meeting suppliers and negotiating terms of contract; liaising with shop personnel to ensure supply meets demand; Maintaining relationships with existing suppliers and sourcing new suppliers for future products; Regularly reviewing performance indicators, such as sales and discount levels; predicting future trends Managing plans for stock levels; Reacting to changes

[VNPAY-QR] Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh mã thanh toán QR

Mô tả công việc: Công việc kinh doanh Sàng lọc và liên hệ Merchant hợp tác theo nhóm ngành được phân công Phác thảo và đề xuất mô hình hợp tác với Merchant Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: hợp đồng, kế hoạch triển khai dự án (nếu có) Xây dựng