fbpx

Daily Archives: 23/05/2023

VNPAY và Viettel Digital công bố hợp tác chiến lược thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Tổng công ty dịch vụ số Viettel (Viettel Digital Services Corporation – TCT VDS) đã chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Nhằm thúc đẩy thanh toán số toàn diện, VNPAY và Viettel Digital mở